استخدام و همکاری با خدمات یابی

سایت خدمات یابی از همه عزیزانی که توانایی انجام خدماتی را دارند دعوت میکند تا در این سایت آگهی خود را منتشر کنند.

برای درج آگهی  در مرحله اول باید فرم را پر کنید. بعد از ارسال مشخصات تیم خدمات یابی با شما تماس میگیرند و شما را از روند انجام کار مطلع میکنند.